"Strafregister" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Strafregistertrestný register

Beispieltexte mit "Strafregister"

Kontrolle der StrafregisterKontrola registra trestov

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

einen aktuellen Strafregisterauszug des Herkunftslands der betreffenden Person, sofern diese von den nationalen Behörden ausgestellt werden;najnovší výpis z registra trestov z krajiny pôvodu príslušnej osoby okrem prípadov, keď príslušné vnútroštátne orgány takýto spis nevydávajú;