"Steueranreiz" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Steueranreizdaňový stimul

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

In welcher Form wird sie gewährt (Darlehen, Zuschüsse, Ausfallbürgschaften, Steueranreize oder -befreiung usw.)?V akej forme sa poskytuje (pôžičky, granty, záruky, daňové stimuly alebo oslobodenie od dane atď.)?