"Stadtplanung" auf Slowakisch


Stadtplanungurbanizmus


Beispieltexte mit "Stadtplanung"

Förderung eines nachhaltigen und integrativen Umfelds durch innovative Raum- und Stadtplanung.podporu udržateľných a inkluzívnych prostredí prostredníctvom inovačného priestorového a mestského plánovania a navrhovania.