"Sperrholz" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Sperrholzpreglejka

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Sperrholz, furniertes Holz und ähnliches Lagenholz, aus BambusPreglejky, dyhované dosky a podobné laminované dosky z bambusu
Anderes Sperrholz, furniertes Holz und ähnliches LagenholzOstatné preglejky, dyhované panely a podobné laminované dosky
Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und HolzspanplattenVýroba dosiek a drevených panelov
Sicherheitsleistungen für die Einfuhren von Filmsperrholz aus Okoumé werden freigegeben.Sumy zaistené za dovoz preglejky z tropického dreva okoumé s tenkou povrchovou vrstvou by mali byť odpustené.
anderes Sperrholz, ausschließlich aus Furnieren (andere als Bambus) mit einer Dicke von 6 mm oder wenigerOstatné preglejky pozostávajúce výlučne z drevených (okrem bambusových) listov, s každou vrstvou nepresahujúcou 6 mm hrúbky
Eine Platte (sogenanntes wasserfestes Sperrholz) aus 13 Holzlagen, die mit einem WBP-Klebstoff zusammengeklebt sind.Panel (tzv. „vode odolná preglejka“) vyrobený z trinástich drevených dosiek zlepených lepidlom odolným voči vriacej vode.
Filmsperrholz aus Okoumé weist daher nicht dieselben materiellen und technischen Eigenschaften wie die betroffene Ware auf.Preglejka z okoumé s tenkou povrchovou vrstvou preto nemá také isté fyzikálne a technické vlastnosti ako príslušný výrobok.
Bei Filmsperrholz aus Okoumé handelt es sich um Deckfurnier oder Okoumé-DUD mit einer Beschichtung aus anderen Materialien.Preglejka z okoumé s tenkou povrchovou vrstvou sa vyrába z povrchového alebo čistého okoumé, na ktoré sa dáva tenká vrstva z iných materiálov.