"Sorgerecht" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Sorgerechtprávo dozoru

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

die Entscheidung der zuständigen Stelle über die Betreuung des Kindes oder die Sorgerechtsentscheidung,rozhodnutie príslušného orgánu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností alebo rozhodnutie o starostlivosti o dieťa,