"Sojaöl" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Sojaölsójový olej

Beispieltexte mit "Sojaöl"

Sojaöl und seine Fraktionen, raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziertSójový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von SojaölPokrutiny a ostatné pevné zvyšky vznikajúce pri extrakcii sójového oleja
Rohes Sojaöl und dessen Fraktionen, nicht chemisch modifiziertSurový sójový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaných)
Raffiniertes Sojaöl und seine Fraktionen, nicht chemisch modifiziertRafinovaný sójový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky modifikovaných)

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Sojaöl, auch entschleimt, genießbarSójový olej, tiež odslizený, jedlý