"Soforthilfe" auf Slowakisch


Soforthilfepomoc v núdzi


Beispieltexte mit "Soforthilfe"

Reserve für SoforthilfeRezerva na núdzovú pomoc

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Artikel 48 Reserve für SoforthilfenČlánok 48 Rezerva na núdzovú pomoc
Für jede Soforthilfemaßnahme wird ein gesonderter Vorschlag vorgelegt.Na každú núdzovú akciu sa predloží samostatný návrh.
Begründung der Anträge auf Mittelübertragungen aus der SoforthilfereserveDôvody žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov z rezervy na núdzovú pomoc
DBB/Belfius hat zweifellos von den befristeten Soforthilfemaßnahmen (ELA) der Belgischen Nationalbank (BNB) profitiert.Spoločnosť DBB/Belfius má nepochybne prospech z dočasných opatrení núdzovej likvidity (ELA) zo strany Banque Nationale de Belgique.