"Seefisch" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Seefischmorská ryba

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Hochseefischereirybolov v hlbokých vodách
Seefischereimorský rybolov
Seefischerei und MeereserzeugnisseMorský rybolov a produkty získané z mora
Fang- und Aufwandsbeschränkungen in TiefseefischereienObmedzenia výlovu a rybolovného úsilia pri hlbokomorskom rybolove
Erzeugnisse der Seefischerei und andere MeereserzeugnisseProdukty morského rybolovu a iné produkty získané z mora
Auch Beihilfen, deren Ziel die Umschulung von Hochseefischern zu Seeleuten ist, können genehmigt werden.Povoliť možno aj pomoc zameranú na odborné preškolenie rybárov na otvorenom mori, ktorí chcú pracovať ako námorníci.
Bei PO: Marine Aquakultur, Süßwasser-Aquakultur. Küstenfischerei einschließlich handwerklicher Fischerei, Hochseefischerei und Fischerei über große Entfernungen, Sonstiges (bitte erläutern)v prípade PO: morská akvakultúra, riečna akvakultúra, pobrežný rybolov vrátane maloobjemového, rybolov na otvorenom mori a vo vzdialenejších oblastiach, iné (opíšte)