"Schienenfahrzeug" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Schienenfahrzeugkoľajové vozidlo

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Schienenfahrzeugbestandželezničný park
Teile von SchienenfahrzeugenČasti a súčasti lokomotív alebo vozňového parku
Umbau von SchienenfahrzeugenObnova železničných a električkových lokomotív a vozňového parku
Schienenfahrzeuge und Teile davonŽelezničné a električkové vozidlá a výrobky
Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahndienstfahrzeuge, auch selbstfahrend (z. B. Gerätewagen u. Ä., Messwagen und Draisinen)Vozidlá na údržbu železničných alebo iných koľajových tratí alebo pre traťovú službu
Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahndienstfahrzeuge (einschließlich Gerätewagen, Kranwagen, Wagen mit Gleisstopfmaschinen, Gleiskorrekturwagen, Messwagen und Draisinen)Vozidlá na údržbu alebo opravu železničných alebo električkových tratí, tiež s (vrátane dielenských vozňov, žeriavových vozňov, vozňov vybavených podbíjačkami štrkového lôžka, vyrovnávačiek koľají, skúšobných vozňov a kontrolných vozidiel železničných a e
Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahndienstfahrzeuge, auch selbstfahrend (z. B. Gerätewagen, Kranwagen, Wagen mit Gleisstopfmaschinen, Gleiskorrekturwagen, Messwagen und Draisinen)Vozidlá na údržbu alebo opravy železničných alebo električkových tratí, tiež s vlastným pohonom (napríklad dielenské vozne, žeriavové vozne, vozne vybavené podbíjačkami štrkového lôžka, vyrovnávačky koľají, skúšobné vozne a kontrolné vozidlá železničných
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an SchienenfahrzeugenOprava a údržba železničných lokomotív a vozového parku
Schienenfahrzeuge), aus KunststoffenPlastové časti a príslušenstvo pre všetky pozemné vozidlá (s výnimkou lokomotív alebo koľajových vozidiel)
Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere BahndienstfahrzeugeŽelezničné alebo električkové vozne s vlastným pohonom, nákladné vozne a podvozky okrem vozidiel na údržbu železničných tratí alebo pre traťovú službu
Schienenfahrzeugen, Motorrädern, Fahrrädern und anderen Fahrzeugen.Výroba motorových vozidiel, lietadiel, kozmických lodí, lodí, člnov, železničného a električkového zariadenia, motoriek, bicyklov a iných prepravných zariadení.
Schienenfahrzeuge, ortsfestes Eisenbahnmaterial, mechanische Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuergeräte, aus KunststoffenPlastové časti pre lokomotívy alebo koľajové vozidlá, zvrškový upevňovací materiál železničných alebo električkových tratí, mechanické dopravné signalizačné zariadenia, bezpečnostné zariadenia alebo zariadenia na riadenie dopravy
Schienenfahrzeuge; ortsfestes Gleismaterial und Teile dafür; mechanische Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuergeräte für SchienenwegeČasti a súčasti železničných alebo električkových lokomotív alebo vozového parku; zvrškový upevňovací materiál a jeho časti a súčasti; mechanické zariadenia na kontrolu dopravy
Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahndienstfahrzeuge, selbstfahrend)Železničné alebo električkové osobné vozne; batožinové vozne, poštové a ostatné železničné alebo električkové vozne na osobitné účely s výnimkou železničných alebo električkových vozidiel na údržbu alebo opravu, s vlastným pohonom