"Südsudan" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch

SüdsudanJužný Sudán

Beispieltexte mit "Südsudan"

zur Durchführung des Beschlusses 2011/423/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Sudan und Südsudanktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/423/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sudánu a Južnému Sudánu
Die Republik Südsudan („Südsudan“) ist ein unabhängiger Staat geworden.Juhosudánska republika (ďalej len „Južný Sudán“) sa stala nezávislým štátom.