"Süßwasser" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Süßwassersladká voda

Beispieltexte mit "Süßwasser"

Süßwasser bezieht sich auf Gewässer wie Teiche, Seen, Flüsse und Bäche, die gelöste Salze in geringen Konzentrationen enthalten.Sladká voda sa vzťahuje na vodné útvary, ako sú vodné nádrže, jazerá, rieky a prúdy obsahujúce malé koncentrácie rozpustených solí.
Krebse der Art Procambrus clarkii, in natürlichem Süßwasser gefischt,rakov druhu Procambrus clarkii ulovených v prírodných tečúcich vodách pomocou rybárskych činností,
Stehendes Binnengewässer in einer von einem Damm abgeschlossenen Erdsenke, gewöhnlich mit Süßwasser gefüllt.Vnútrozemský útvar trvalo stojatej vody, zvyčajne sladkej vody, ktorý zaberá priehlbinu na povrchu Zeme a je uzatvorený hrádzou.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Süßwasserfischereisladkovodný rybolov
Süßwasserfischsladkovodná ryba
Ganze Süßwasserfische, gefrorenMrazené celé sladkovodné ryby
Süßwasserkrebse, in Dill gekocht, gefrorenSladkovodné raky, varené v kôpre, mrazené
Lachs, Meerforelle und SüßwasserfischLosos, morský pstruh a sladkovodné ryby
Schilf und Schwingel in Süßwasserbereichen,rákosie a kostrava v sladkovodnom prostredí,
Maßnahmen zur Erhaltung der lebenden Meeres- und Süßwasserressourcen,na ochranu morských a sladkovodných biologických zdrojov;
Brackwasser ist Wasser mit einer höheren Salinität als Süßwasser, aber einer geringeren Salinität als Meerwasser.Poloslaná voda je voda, ktorá má väčšiu slanosť ako sladká voda ale nie takú ako morská voda.
Es kann durch Vermischen von Meerwasser mit Süßwasser, etwa in Ästuaren, entstehen oder in brackisch-fossilen Grundwasserleitern vorkommen.Môže byť výsledkom miešania morskej vody so sladkou vodou, ako napríklad v ústiach, alebo sa môže vyskytovať v poloslaných fosílnych kolektoroch podzemnej vody.
Bei PO: Marine Aquakultur, Süßwasser-Aquakultur. Küstenfischerei einschließlich handwerklicher Fischerei, Hochseefischerei und Fischerei über große Entfernungen, Sonstiges (bitte erläutern)v prípade PO: morská akvakultúra, riečna akvakultúra, pobrežný rybolov vrátane maloobjemového, rybolov na otvorenom mori a vo vzdialenejších oblastiach, iné (opíšte)