"Rohre" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Rohrepotrubie

Beispieltexte mit "Rohre"

Rohre und Schläuche, nicht biegsamRúry, rúrky a hadice, neohybné
Rohre aus Zement, Beton oder KunststeinRúrky z cementu, betónu alebo umelého kameňa
Rohre und Schläuche, nicht biegsam, aus Polymeren des EthylensNeohybné rúry, rúrky a hadice z polymérov etylénu
Rohre und Schläuche, nicht biegsam, aus Polymeren des PropylensNeohybné rúry, rúrky a hadice z polymérov propylénu
Rohre und Schläuche, nicht biegsam, aus Polymeren des VinylchloridsNeohybné rúry, rúrky a hadice z polymérov vinylchloridu
Rohre aus Aluminium; Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke, aus AluminiumHliníkové rúry a rúrky a príslušenstvo k nim
Rohre für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, mit Formstücken, Verschlussstücken oder VerbindungsstückenRúry a rúrky, s pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín
Die Vertiefungen dienen lediglich zum Anschluss der Rohre.Drážky slúžia iba na spájanie rúr.
andere Rohre und SchläucheOstatné rúry, rúrky a hadice
Nahtlose Rohre und HohlprofileBezšvové rúry, potrubia a duté profily
Andere Rohre mit kreisförmigem Querschnitt, aus StahlOstatné rúry a rúrky, kruhovitého prierezu, z ocele
Kunstdärme; Rohre und Schläuche, nicht biegsam, aus KunststoffenUmelé črevá z tvrdených bielkovín alebo z celulózových materiálov; rúry, rúrky a hadice, neohybné, z plastov
Die Investitionen in nahtlose Rohre erhöhten sich im Bezugszeitraum um 24 %.Investície do BRR sa počas posudzovaného obdobia zvýšili o 24 %.
Form-, Verschluss- oder Verbindungsstücke, für Rohre und Schläuche, aus KunststoffPlastové tvarovky pre plastové potrubia, rúrky a hadice (vrátane spojov, kolien a prírub)
Diese Bezeichnungen erfassen auch schlauchförmige Wursthüllen und andere flachliegende Rohre und Schläuche.Tento termín tiež zahŕňa rúrkovité obaly na párky a salámy a ostatné ploché hadice.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Rohreis (Paddy-Reis), nicht zur AussaatRyža v plevách (nelúpaná), iná ako na siatie
Rohre, Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und RohrverbindungsstückeRúry, rúrky a potrubné armatúry
Rohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke, aus KupferMedené rúry a rúrky a príslušenstvo k rúram a rúrkam z medi
Rohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke, aus NickelNiklové rúry, rúrky a príslušenstvo k nim
Rohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke, aus GussstahlPríslušenstvo k rúram alebo rúrkam z liatej ocele
Rohre mit anderem als kreisförmigem Querschnitt sowie Hohlprofile, aus StahlRúry a rúrky s prierezom iným ako kruhovitým a duté profily z ocele
Rohre und Schläuche, biegsam; Form-, Verschluss- oder Verbindungsstücke, aus KunststoffenOstatné rúry, rúrky, hadice a ich príslušenstvo z plastov
Elektrische Isolatoren; Isolierteile für elektrische Maschinen oder Einrichtungen; IsolierrohreElektrické izolátory; izolačné príslušenstvo elektrických strojov alebo zariadení; elektrické rozvodné rúrky
Auspufftöpfe und Auspuffrohre; Teile davonTlmiče výfuku a výfukové rúry; ich časti a súčasti
Schläuche und Schalen zur Isolierung von RohrenVložky a puzdrá na izoláciu rúr a rúrok
Der Satz von Rohren, der die Kanaltrasse bildet.Súbor potrubí, ktoré tvoria zväzok rúrovodov.
Instrumente (außer Fernrohre) wie optische TeleskopeNástroje (s výnimkou binokulárnych ďalekohľadov) ako napr. optické teleskopy
für Hartweizen, Gerste, Mais, Rohreis und Rindfleischpre pšenicu tvrdú, jačmeň, kukuricu, nelúpanú ryžu a hovädzie a teľacie mäso,
Die Standardqualität von Rohreis wird wie folgt bestimmt:Nelúpaná ryža štandardnej kvality:
Raketenwerfer, Flammenwerfer, Granatwerfer, Torpedorohre und ähnliche WerferRaketomety; plameňomety; granátomety; torpédomety a podobné vrhače