"Rede" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Redereč

Beispieltexte mit "Rede"

Zweifel hatte sie jedoch hinsichtlich der Anwendung der Regelung auf die in Rede stehenden Unternehmen.Mal pochybnosti týkajúce sa uplatňovania režimu na dané podniky.
Je nach dem in Rede stehenden spezifischen Marktversagen berücksichtigt die Überwachungsbehörde folgende Elemente:V závislosti od konkrétneho zlyhania trhu Dozorný úrad zohľadní tieto prvky:

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Redefreiheitsloboda prejavu
Redegewandtheitkomunikačné schopnosti
aktive Veredelungaktívny zošľachťovací styk
passive Veredelungpasívny zošľachťovací styk
Verhaltensregeln und RedezeitZásady správania a rečnícky čas
Redezeit und deren etwaige VerlängerungČas vymedzený na prednes a jeho prípadné predĺženie
Sortenumstellung auch durch Umveredelung;prechod na iné odrody, a to aj pomocou preštepenia;
Aussetzung des passiven VeredelungsverkehrsPozastavenie režimu pasívny zušľachťovací styk
Schutzmassnahmen und aktiver veredelungsverkehrOchranné opatrenia a aktívny zušľachťovací styk
in die passive Veredelung übergeführte Waren,tovar prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk;
Artikel 151 Prozesshindernde Einreden und ZwischenstreitČlánok 151 Námietky, nedostatky podmienok a prekážky konania
Vorübergehende Wiederausfuhr für die weitere VeredelungDočasný spätný vývoz na ďalšie zušľachtenie
Halogenderivate des Chinolins; ChinolincarbonsäurederivateHalogénderiváty chinolínu; deriváty kyseliny chinolínkarboxylovej