"Produktionsplanung" auf Slowakisch


Produktionsplanungvýrobné plánovanie

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Verwaltung der Fangrechte und des Zugangs unter den Mitgliedern einer Erzeugerorganisation, je nach Produktionsplanung;riadenie rybolovných práv a prístupu členov organizácie výrobcov v závislosti od plánovania produkcie,