"Produktionsfaktor" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Produktionsfaktorvýrobný faktor

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Den gesamten Wirtschaftszweig betreffende Schlussfolgerungen zu Kriterium 1 – Geschäftsentscheidungen und Kosten der wichtigsten ProduktionsfaktorenZávery v rámci celého odvetvia týkajúce sa kritéria 1 – Podnikateľské rozhodnutia a náklady hlavných vstupov