"Preisrückgang" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Preisrückgangzníženie cien

Beispieltexte mit "Preisrückgang"

Im UZÜ scheint der Preisrückgang zum Stillstand gekommen zu sein.Zdá sa, že v ORP sa pokles cien zastavil.
Preisrückgang normal.Tvrdila, že priemerné náklady výrobného odvetvia Únie sa takisto znížili a že zníženie cien je preto prirodzeným javom.