"Prüfung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Prüfungkontrola
Prüfungskúška

Beispieltexte mit "Prüfung"

Prüfung ohne FelgeSkúška vykonávaná bez ráfika
Prüfung der BetriebsartenSkúška prevádzkových režimov
Prüfung der InformationenPreskúmanie informácií
Prüfung der MessfunktionenSkúška funkcií merania
Prüfung der GültigkeitsbedingungenKontrola podmienok platnosti
Ziele der PrüfungCiele kontroly
Zulassung zur Prüfungpripustenie k skúškam
Keine Prüfung erforderlich,Štúdia sa nemusí uskutočniť, ak:
Prüfung bei hoher LastSkúška vysokej záťaže
Prüfung durch die KommissionPreskúmanie zo strany Komisie
Prüfung durch die MitgliedstaatenKontrola zo strany členských štátov
Prüfung des internen KontrollrahmensAudit rámca vnútornej kontroly
Prüfung eines zusätzlichen FahrzeugsSkúška ďalšieho vozidla
Prüfung bei konstanter GeschwindigkeitSkúška pri ustálenej rýchlosti
Prüfung der Karten-Aktualisierungsfunktion (Update)Skúška funkcie aktualizácie plavebnej mapy
Durchführung der visuellen PrüfungVykonanie vizuálneho preskúmania
N die Zahl der Umdrehungen je Prüfung.N počet otáčok v skúške.
Betrieb und Wartung während der PrüfungObsluha čističky a jej údržba počas vykonávania skúšok
Anordnung des Rückspiegels für die PrüfungUmiestnenie spätného zrkadla pri skúške.
Modul SIII: Exposition bei klinischer PrüfungModul SIII: Expozícia pri klinickom skúšaní
Vorgesehenes Datum für eine verbindliche PrüfungPredpokladaný dátum povinného preskúmania
Artikel 180 Verwaltung, Auswahl der Vorhaben und PrüfungČlánok 180 Riadenie, výber a audit
Alternative Prüfung auf PrüfstandAlternatívna skúška na dynamometri
alternativ zur Prüfung am Fahrzeugalternatíva ku skúške na vozidle
Externe Prüfung durch den RechnungshofExterný audit vykonávaný Dvorom audítorov
Statische Prüfung der FeststellbremswirkungStatická skúška parkovacieho účinku
Vereinfachte Prüfung für LuftfahrzeugbetreiberZjednodušené overovanie v prípade prevádzkovateľov lietadiel
Kontinuierliche Prüfung der EigenmittelqualitätPriebežné skúmanie kvality vlastných zdrojov
Wissenschaftliche Prüfung von RückwurfbewertungenVedecké preskúmanie posúdení týkajúcich sa odhadzovania úlovkov

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Dichtheitsprüfungskúška tesnosti
Wahlprüfungoverovanie regulárnosti volieb
Buchprüfungkontrola účtov
Rechnungsprüfungaudit
Bewertung und ÜberprüfungHodnotenie a preskúmanie
Unter- und Überdruckprüfungskúška podtlaku a skúška pretlak
Antrag auf InterimsüberprüfungŽiadosť o predbežné preskúmanie
Durchführung der GeschmacksprüfungVykonanie ochutnávky
allgemeine Vorschriften: SichtprüfungVšeobecné špecifikácie: vizuálna kontrola
Beschleunigungsprüfung mit VolllastSkúška akcelerácie s plne otvorenou škrtiacou klapkou
Marktaufsicht und NachprüfungsverfahrenDohľad nad trhom a postup overovania
Konstruktions- und PrüfungsanforderungenPožiadavky týkajúce sa konštrukcie a skúšok
Qualitätsprüfung von Industrieerzeugnissenkontrola kvality priemyselných výrobkov
Quelle: Fragebogenantworten, Überprüfungsantrag.Zdroj: Vyplnené dotazníky a žiadosť o revízne prešetrovanie.
Prüfung der Alarme und AnzeigenSkúška výstražných signálov a indikátorov
Prüfung der Berechtigung des Antrags;hodnotenie oprávnenosti žiadosti;
Prüfung der Berechtigung des Antragstellers,vyhodnotenie spôsobilosti žiadateľa;
Prüfung der Berechtigung des Antragstellers;hodnotenie oprávnenosti žiadateľa;
Prüfung der Fördervoraussetzungen und KürzungenOverenie podmienok oprávnenosti a zníženia
Prüfung auf Phenylhydrazinderivat der GluconsäureTvorba derivátu fenylhydrazínu kyseliny glukónovej
Prüfung der historischen jährlichen FinanzinformationenAudit historických ročných finančných informácií
Form und Abmessungen: SichtprüfungTvar a rozmery: vizuálna kontrola
Formen und Abmessungen: SichtprüfungTvary a rozmery vizuálna kontrola
Aktualisierung der ersten UmweltprüfungAktualizácia pôvodného environmentálneho preskúmania
Betriebssicherheit nach der SchwingungsprüfungBezpečná prevádzka po vibračnej skúške
Betriebssicherheit nach der KondenswasserprüfungBezpečná prevádzka po skúške odolnosti proti kondenzácii vody
Einleitung einer teilweisen InterimsüberprüfungZačatie čiastočného predbežného preskúmania
Emissionswerte für die VerkehrssicherheitsprüfungÚdaje o emisiách vyžadované na skúšanie spôsobilosti pre cestnú premávku
Datum der letzten Auditprüfung:Dátum posledného auditu súladu:
Andere Wirksamkeits- und ToleranzprüfungenIné testy účinnosti a tolerancie
Begleitung, Berichterstattung und Prüfung;monitorovania, vykazovania a auditu;
Auffrischungsschulung und Überprüfung oderopakovací výcvik a preskúšanie alebo
Bestätigung der ursprünglichen Überprüfung.potvrdenie počiatočného hodnotenia.
Dauerhaltbarkeitsprüfung auf dem AlterungsprüfstandSkúška životnosti metódou skúšky na starnutie na skúšobnom zariadení
Chargenunbedenklichkeitsprüfungen schließen Pyrogenitätsprüfungen aus.Do kategórie Testy bezpečnosti šarže nepatria testy prítomnosti pyrogénnych látok.