"Polizei" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Polizeipolícia

Beispieltexte mit "Polizei"

bürgernahe Polizeisusedská polícia
Polizei Abschluss der Reform der Polizei.Polícia Dokončiť vykonávanie reformy polície.
Polizei Weitere Stärkung aller Polizeikräfte, vor allem durch angemessene Schulung und Ausrüstung.Polícia Pokračovať v posilnení všetkých policajných zložiek, najmä pomocou zodpovedajúceho školenia a vybavenia.
Polizeigesetzes mit dem Ziel einer verstärkten Professionalität und Rechenschaftspflicht der Polizei.V Srbsku: Prijať zákon o polícii s cieľom zlepšiť odbornosť a zodpovednosť.
Polizei durch Verbesserung von Infrastruktur, Ausstattung und Ausbildung.Posilniť reformu justície: Posilniť súdnictvo a orgány činné v trestnom konaní, hlavne pomocou zlepšenia infraštruktúry, vybavenia a odborného vzdelávania.
Polizei ausgerüstet ist oder ausgerüstet werden soll oderje vozidlo vybavené alebo má byť vybavené ako ambulancia, požiarne vozidlo alebo policajné vozidlo, alebo

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Kriminalpolizeioddelenie kriminálneho vyšetrovania
Polizeikontrollepolicajné kontroly
Polizeigewahrsamsledovanie
Regionalpolizeiregionálna polícia
Gemeindepolizeiobecná polícia
polizeiliche Zusammenarbeitpolicajná spolupráca
Europäische PolizeiakademieEurópska policajná akadémia
Polizeimission der EUpolicajná misia EÚ
polizeiliche Zusammenarbeit (EU)policajná spolupráca (EÚ)
Polizeiliches Führungszeugnis der benannten Person.Zápis v registri trestov nominanta.
Sicherheit der EUTM Mali und MilitärpolizeiBezpečnosť EUTM Mali a vojenská polícia
Leiter der Regionalpolizei von Vitebsk.Veliteľ vitebského regionálneho policajného zboru.
Mit polizeilichen Angelegenheiten befasste Dienste.Služby zamerané na policajné záležitosti.
Europäische Polizeiakademie — Beitrag zu Titel 3Európska policajná akadémia – Príspevok pre hlavu 3
Ehemaliger Hauptstellvertreter des Polizeikommissars.Bývalý prvý námestník policajného riaditeľa.
Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr und GrenzschutzbeamteZáchranné služby, polícia, hasičské zbory a pohraničná stráž
Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr und Grenzschutzbeamte;záchranné služby, polícia, hasičské zbory a pohraničná stráž;
Stelle für justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit (EU)orgán justičnej a policajnej spolupráce (EÚ)