"Pflanzenschutzmittel" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Pflanzenschutzmittelprípravky na ochranu rastlín

Beispieltexte mit "Pflanzenschutzmittel"

für Pflanzenschutzmittel (SPCP)pre výrobky na ochranu rastlín (SPCP)
Alle geltenden Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Butralin wurden widerrufen.Všetky existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky butralín boli zrušené.
Alle geltenden Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Thiobencarb wurden widerrufen.Všetky existujúce povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tiobenkarb boli zrušené.
Alle geltenden Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Diniconazol-M wurden widerrufen.Všetky existujúce povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom dinikonazolu-M boli odobraté.
Flächen mit Niederwald mit Kurzumtrieb, auf denen keine mineralischen Düngemittel und/oder Pflanzenschutzmittel verwendet werden;plochy s mladinami s krátkodobým striedaním bez použitia hnojív a/alebo prípravkov na ochranu rastlín;
Alle geltenden Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Daminozid sind beschränkt auf nicht essbare Kulturpflanzen.Všetky existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky daminozid sa obmedzujú len na nejedlé plodiny.
Den Mitgliedstaaten sollte ausreichend Zeit für den Widerruf der Zulassungen für Fipronil enthaltende Pflanzenschutzmittel eingeräumt werden.Členským štátom by sa mal poskytnúť čas na odobratie povolení na prípravky na ochranu rastlín s obsahom fipronilu.
Den Mitgliedstaaten sollte ausreichend Zeit für den Widerruf der Zulassungen für Bitertanol enthaltende Pflanzenschutzmittel eingeräumt werden.Členským štátom by sa mal poskytnúť čas na odobratie povolení na prípravky na ochranu rastlín s obsahom bitertanolu.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Mindestanforderungen für den Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln:Minimálne požiadavky na hnojivá a prostriedky na ochranu rastlín:
Festlegung der Zonen für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln gemäß Artikel 3 Absatz 17Vymedzenie zón na účely autorizácie prípravkov na ochranu rastlín v zmysle článku 3 ods. 17
Alle geltenden Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die die Wirkstoffe Chlorfenvinphos und Vinclozolin enthalten, wurden widerrufen.Všetky existujúce povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinných látok chlórfenvinfos a vinklozolín boli odobraté.
Alle geltenden Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die die im Erwägungsgrund 1 aufgeführten Wirkstoffe enthalten, wurden widerrufen.Všetky existujúce povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinných látok uvedených v odôvodnení 1 boli odobraté.
Den Mitgliedstaaten sollte ausreichend Zeit für den Widerruf der Zulassungen für Kaliumiodid enthaltende Pflanzenschutzmittel eingeräumt werden.Členským štátom by sa mal poskytnúť čas na zrušenie povolení na prípravky na ochranu rastlín s obsahom jodidu draselného.
Den Mitgliedstaaten sollte ausreichend Zeit für den Widerruf der Zulassungen für Dichlorprop-P enthaltende Pflanzenschutzmittel eingeräumt werden.Členským štátom by sa mal poskytnúť čas na odobratie povolení na prípravky na ochranu rastlín s obsahom dichlorpropu-P.
Den Mitgliedstaaten sollte ausreichend Zeit für den Widerruf der Zulassungen für Kaliumthiocyanat enthaltende Pflanzenschutzmittel eingeräumt werden.Členským štátom by sa mal poskytnúť čas na zrušenie povolení na prípravky na ochranu rastlín s obsahom tiokyanatanu draselného.