"Pestizid" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Pestizidpesticíd

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Pestizidrückständeodpady z pesticídov
Pestizidindustriepriemysel pesticídov
Pestizidrückstände, analysiert nach Multirückstandsmethoden auf der Grundlage von GC-MS und LC-MS oder nach Einzelrückstandsmethoden [5]rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí [5]
Pestizidrückstände, analysiert nach Multirückstandsmethoden auf der Grundlage von GC-MS und LC-MS oder nach Einzelrückstandsmethoden [10]rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí [10]
Pestizidrückstände, analysiert nach Multirückstandsmethoden auf der Grundlage von GC-MS und LC-MS oder nach Einzelrückstandsmethoden [11]rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí [11]
Einschränkungen für die Verwendung von PestizidenObmedzenie pesticídov
Kategorie: p — Pestizide; i — Industriechemikalie.Kategória: p – pesticídy, i – priemyselná chemikália.
Sonstige Pestizide und andere agrochemischen ErzeugnisseOstatné pesticídy a ostatné agrochemické produkty
Zu überwachende Pestizid-/Produkt-Kombinationen in/auf Waren tierischen UrsprungsKombinácie pesticídov/produktov, ktoré sa majú monitorovať v komoditách živočíšneho pôvodu
Gebiet, in dem Abwasserleckagen, der Einsatz von Düngemitteln oder Pestiziden oder die Errichtung von Mülldeponien untersagt sind.Oblasť, kde je zakázané presakovanie odpadových vôd, používanie hnojív alebo pesticídov alebo zriadenie skládok odpadu.
Berichte des Codex-Komitees für Pestizidrückstände unter:http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdfJoint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission.Správy Kódexového výboru pre rezíduá pesticídov sú dostupné na stránke:http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf.Spoločný program FAO/WHO pre potravinové normy Výboru pre potravinový kódex.
Berichte des Codex-Komitees für Pestizidrückstände unter:http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdfGemeinsames Programm von FAO und WHO zur Aufstellung von Lebensmittelstandards, Codex-Alimentarius-Kommission.Správy Kódexového výboru pre rezíduá pesticídov sú dostupné na stránke:http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf.Spoločný FAO/WHO program pre potravinové normy Komisie Codex Alimentarius.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System