"Personalverwaltung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Personalverwaltungpersonálna správa

Beispieltexte mit "Personalverwaltung"

Haushaltsvollzug und PersonalverwaltungPlnenie rozpočtu a riadenie personálu
seine Verfahren für die Personalverwaltung und für Einstellungen,postupy týkajúce sa personálneho manažmentu a náboru zamestnancov;
Die spezifischen Vereinbarungen zu Personalverwaltung und Einstellungsverfahren sollten in der Satzung festgehalten werden.Osobitné ustanovenia týkajúce sa personálneho manažmentu a výberových konaní by sa mali riešiť v stanovách.