"Papier" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Papierpapier

Beispieltexte mit "Papier"

Papier und Pappe, selbstklebend, in Rollen oder BogenPogumovaný alebo samolepiaci papier alebo lepenka v kotúčoch alebo listoch
Papier und Pappe, Waren aus Papierhalbstoff, Papier und PappePapier a lepenka; predmety z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPEPAPIER A LEPENKA; PREDMETY Z PAPIEROVINY, PAPIERA ALEBO LEPENKY
Papier und Pappe, gummiert, in Rollen oder Bogen (nicht selbstklebend)Pogumovaný papier a lepenka v kotúčoch alebo listoch (s výnimkou samolepiacich)
Papier und Pappe, geteert, bituminiert oder asphaltiert, in Rollen oder BogenDechtovaný, bitúmenovaný alebo asfaltovaný papier a lepenka v kotúčoch alebo listoch
Papier oder Pappe, hauptsächlich aus gebleichten, nicht in der Masse gefärbten chemischen Halbstoffen hergestelltné hlavne z bielenej chemickej buničiny, nefarbené v hmote
Papier oder Pappe, hauptsächlich aus mechanischen Halbstoffen hergestellt (z. B. Zeitungen, Zeitschriften und ähnliche Drucke)Papier alebo lepenka vyrobené hlavne z drevoviny (napríklad noviny, časopisy a podobné tlačoviny)
Säcke, Beutel, Tüten aus PapierPapierové vrecia a vrecká
Herstellung von Zellstoff und PapierVýroba papiera a buničiny
Hefte aus Papier oder PappeZošity z papiera alebo lepenky
Herstellung von Papier oder KartonVýroba papiera alebo lepenky
Andere Waren aus Papier oder PappeOstatné výrobky z papiera a lepenky i. n.
Briefumschläge, aus Papier oder PappeObálky z papiera alebo lepenky
Andere Schneidemaschinen für Papier und PappeOstatné rezacie stroje na papier alebo lepenku
Bedruckte Etiketten aus Papier oder Pappe, selbstklebendSamolepiace potlačené štítky z papiera alebo lepenky
Beschreibung: rosafarbenes Papier in thermoplastischer Folie.Opis: ružový papier v termoplastovej fólii.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Wertpapierkurscena cenných papierov
Zollpapiercolný doklad
Papiergeldpapierové peniaze
Fahrzeugpapierdokumenty o vozidle
Wertpapierbörseburza
einheitliches Zollpapierjednotný doklad
Emission von Wertpapierenemisia cenných papierov
Halbstoff- und Papierindustriecelulózový a papierenský priemysel
Kopie des Beförderungspapiers;kópia prepravného dokladu;
Gesetzliche Zahlungsmittel, Wertpapiere;Zákonné platidlá a cenné papiere.
Lombardkredite und WertpapierpensionsgeschäfteDohody o požičaní a spätnej kúpe cenných papierov
Papiererzeugung (NACE 21) (Quelle: Produktionsstatistiken).Fyzický výstup papiera (NACE 21) (zdroj: výrobné štatistiky)
Papiermesser, Brieföffner, Radiermesser, Bleistiftspitzer, und Klingen dafürNože na papier, nože na otváranie obálok, vyškrabovacie nožíky, orezávače na ceruzky a ich čepele
Papiere und Pappen zum Beschreiben, Bedrucken oder zu anderen grafischen ZweckenPapier a lepenka, druhov požívaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely
Papiere und Pappen, mit Wachs, Paraffin, Stearin, Öl oder Glycerin überzogen oder getränktPapier a lepenka, potiahnuté, impregnované alebo pokryté voskom, parafínovým voskom, stearínom, olejom alebo glycerolom
Papiere für die Herstellung von Toilettenpapier, Abschmink- oder Handtüchern, Servietten oder ähnlichenToaletný, odličovací, uterákový, servítkový papier, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vláken
Papiere und Pappen, gekreppt, gefältelt, durch Pressen oder Prägen gemustert oder perforiert, in Rollen oder BogenPapier a lepenka, krepované, plisované, razené alebo perforované
Papier-, Radiermesser, Brieföffner, Bleistiftspitzer und Klingen dafür (einschließlich Bleistiftspitzern des Pakettyps; ohne Bleistiftspitzmaschinen)Nože na papier, nože na otváranie obálok, vyškrabovacie nožíky, orezávače na ceruzky a ich čepele (vrátane zásobníkových strúhadiel na ceruzky) (s výnimkou strojčekov na strúhanie ceruziek)
Filterpapier und Filterpappe; FilzpapierFiltračný papier a lepenka; plstený papier
Kohlepapier und ähnliches VervielfältigungspapierUhľový papier alebo podobné kopírovacie papiere
Wellenpapier aus Altpapier und sonstiges WellenpapierRecyklovaný papier na zvlnenú vrstvu (fluting) a ostatný papier na zvlnenú vrstvu
Tapeten und Wandverkleidungen aus Papier; BuntglaspapierTapetový papier a podobné krycie materiály na steny; okenný transparentný papier
Durchschreibesätze und -hefte, auch mit eingelegtem KohlepapierObchodné tlačivá a sady papierov poprekladané uhľovým papierom
Falls keine Papiere vorliegen:V prípade, že chýbajú dokumenty:
Holz, Papier- und DruckgewerbeVýroba dreva, papiera, tlač a reprodukcia
Gesamtbetrag für ein Wertpapier.Celková hodnota cenného papiera.
eine Beschreibung der Wertpapiere,opis cenných papierov;
Arbeitspapier IESE Business School.(Prémia vlastného kapitálu v 150 učebniciach), pracovný dokument Obchodnej školy IESE.
das Gesamtstrategiepapier des Zentrums,celková stratégia centra;
Filterpapier und Filterpappe, zugeschnittenFiltračný papier a lepenka, vyrezávaný do tvarov