"Nutzlast" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Nutzlastužitočné zaťaženie

Beispieltexte mit "Nutzlast"

Nutzlast größer/gleich 113 kg oderschopné niesť užitočné zaťaženie 113 kg alebo viac alebo
Das Leergewicht des Fahrzeugs beträgt 840 kg, seine höchstzulässige Nutzlast 1200 kg.Hmotnosť vozidla v nenaloženom stave je 840 kg, jeho maximálna nosnosť je 1200 kg.
Bestimmung der Masse der Nutzlast gemäß Standardmassen für Fluggäste und Gepäck oderstanovením hmotnosti prevádzkového nákladu v súlade s normalizovanými hmotnosťami cestujúcich a batožiny, alebo
Ausübung einer Zentrifugalbeschleunigung von mindestens 8 g auf eine Nutzlast größer/gleich 91 kg,schopné vyvíjať odstredivé zrýchlenie 8 g alebo viac na užitočné zaťaženie 91 kg alebo viac;