"Nuklearmedizin" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Nuklearmedizinjadrové lekárstvo

Beispieltexte mit "Nuklearmedizin"

Strahlentherapeutisch mit Bezug auf Strahlentherapie einschließlich Nuklearmedizin zu therapeutischen Zwecken.„rádioterapeutický“ je týkajúci sa rádioterapie vrátane nukleárnej medicíny na terapeutické účely;