"Niederländisch" auf Slowakisch


Niederländischholandsky

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Niederländische AntillenHolandské Antily
niederländische Staatsangehörige mit Wohnsitz außerhalb des Landesholandskí štátni príslušníci s pobytom v zahraničí
Betrifft ausschließlich die niederländische Sprachfassung.Týka sa iba holandského znenia.
Die niederländische Entscheidung wird dabei wie folgt zitiert:Holandské rozhodnutie bolo citované takto:
Ästuarschifffahrt zwischen Zeebrugge und niederländischer GrenzeLodná doprava v ústí riek medzi Zeebrugge a hranicou s Holandskom.
Die Situation in Appingedam unterschied sich nicht vom übrigen niederländischen Breitbandmarkt.Situácia v Appingedame sa nelíšila od situácie na trhu so širokopásmovým pripojením vo zvyšnej časti Holandska.
Die Insel St. Martin ist unterteilt in den französischen Nordteil und den niederländischen Südteil.ostrov Svätý Martin je rozdelený na severnú francúzsku časť a južnú holandskú časť
Curacao und Sint Maarten sind die Rechtsnachfolger der Niederländischen Antillen und haben daher das gleiche Luftfahrzeugregister (PJ).Curacao a Sint Maarten sú právnymi nástupcami Holandských Antíl a preto majú spoločný register lietadiel (PJ).