"Natrium" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Natriumsodík

Beispieltexte mit "Natrium"

Rosebengal (131 I) natriumružová bengálska (131 I), sodná soľ
Kalium und Natrium zusammengenommen von 25 mg/kg oder weniger25 mg/kg alebo menej draslíka a sodíka dohromady
Dinatriumtetrasulfid, mit einem Gehalt an Natrium von nicht mehr als 38 GHT in der TrockensubstanzTetrasulfid disodný, obsahujúci v hmotnosti 38 % alebo menej sodíka počítaného na suchú hmotnosť
Extraktion von wasserlöslichem Calcium, Magnesium, Natrium sowie von Schwefel (in Form von Sulfat)Extrakcia vo vode rozpustného vápnika, horčíka, sodíka a síry (vo forme síranov)
Kalium und Natrium von insgesamt nicht mehr als 0,005 GHT (berechnet als elementares Natrium und elementares Kalium),najviac 0,005 % draslíka a sodíka v kombinácii (vyjadrených ako elementárny sodík a elementárny draslík),
Calciumfluorid, in Form von Pulver, mit einem Gesamtgehalt an Aluminium, Magnesium und Natrium von 0,25 mg/kg oder wenigerFluorid vápenatý s celkovým obsahom hliníka, horčíka a sodíka 0.25 mg/kg alebo menej, vo forme prášku

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Natriumsalz der AlginsäureSodná soľ kyseliny algínovej
Natriumsalz der ÄpfelsäureSodná soľ kyseliny jablčnej
Natriumchlorid und NatriumglycolatChlorid sodný a glykolát sodný
Natriumhydroxid (Ätznatron), festHydroxid sodný (žieravá sóda), tuhý
Natriumsilicoaluminat; Natriumaluminosilicat; AluminiumnatriumsilicatKremičitohlinitan sodný; hlinitokremičitan sodný; kremičitan hlinitosodný
Soda und NatriumbicarbonatUhličitan sodný a hydrogénuhličitan sodný
Perborsäure, Natriumsalz [1]Kyselina peroxoboritá, sodná soľ; [1]
Orthoborsäure, Natriumsalz [3]Kyselina ortoboritá, sodná soľ [3]
Quecksilber- oder NatriumdampflampenOrtuťové alebo sodíkové výbojky
enzymatisch hydrolysierte NatriumcarboxymethylcelluloseEnzymaticky hydrolyzovaná karboxymetylcelulóza sodná
Natriumsulfit (Anhydrat bzw. Heptahydrat)Siričitan sodný (bezvodý alebo heptahydrát)
Natriumsalz des Carboxymethylethers der CelluloseSodná soľ karboxymetyléteru celulózy
Natriumhydroxid in wässriger Lösung (Natronlauge)Hydroxid sodný vo vodnom roztoku (sodný lúh alebo kvapalná sóda)
Natriumsilberthiosulfat sollte daher genehmigt werden.Preto je vhodné tiosíran sodno-strieborný schváliť.
Natriumsalz vernetzter carboxymethylierter EthercelluloseSodná soľ karboxymetyléteru celulózy s priečnou väzbou
Natriumalginat, Extrakt aus Braunalgen (CAS RN 9005-38-3)Alginát sodný, získavaný z hnedých rias (CAS RN 9005-38-3)
Natriumphosphat; dreibasiges Natriumphosphat; TrinatriumorthophosphatFosforečnan sodný; trojsýtny fosforečnan sodný; fosforečnan sodný
Saccharin und sein NatriumsalzSacharín a jeho sodná soľ
kg NaOH Kilogramm Natriumhydroxidkg NaOH kilogram hydroxidu sodného
mindestens 95 % DinatriumdiphosphatObsah najmenej 95 % difosforečnanu disodného
Saccharin; Natriumsalz des SaccharinsSacharín; sodná soľ sacharínu
Mit Natriumcarbonat fluxcalcinierte KieselgurKremelina, bezvodá sóda, kalcinovaná z taveniny
saures Natriumsulfat; Natriumbisulfat; SalpeterkuchenKyslý síran sodný; bisulfát sodný; liadkový koláč
Dinatriummonophosphat; sekundäres Natriumphosphat; Dinatriumorthophosphat;Monofosforečnan disodný; sekundárny fosforečnan sodný; hydrogenortofosforečnan disodný