"Nahrungsmittelerzeugung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Nahrungsmittelerzeugungvýroba potravín

Beispieltexte mit "Nahrungsmittelerzeugung"

rentable Nahrungsmittelerzeugung mit Schwerpunkt auf den landwirtschaftlichen Einkommen, der Produktivität in der Landwirtschaft und der Preisstabilität;životaschopná výroba potravín so zameraním na príjmy z poľnohospodárskej činnosti, poľnohospodársku produktivitu a stabilitu cien;

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

die Innovation in der Landwirtschaft, der Nahrungsmittelerzeugung, der Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten fördern.podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach.