"Nagetier" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch

Nagetierhlodavec

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und andere Vögel als LaufvögelIba mačky, psy, hlodavce, zajacovité, živé ryby, plazy a iné vtáky okrem vtákov z nadradu bežce
Es werden keine anderen Informationen zur Toxizität für eine zweite Tierart (Nicht-Nagetier) geliefert odernie sú k dispozícii žiadne iné informácie o toxicite v súvislosti s iným druhom, ktorý nie je hlodavcom, alebo
und/oder [c) aus Eiern, Milch, Nagetieren, Hasenartigen, Wassertieren oder von wirbellosen Wasser- oder Landtieren gewonnen.]a/alebo [c) sú získané z vajec, mlieka, hlodavcov, zajacovitých alebo z vodných živočíchov či zo suchozemských alebo vodných bezstavovcov];