"Musikinstrument" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Musikinstrumenthudobný nástroj

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

MUSIKINSTRUMENTE; TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE INSTRUMENTEHUDOBNÉ NÁSTROJE; ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO NÁSTROJOV
Musikinstrumente, bei denen der Ton elektrisch erzeugt wird oder elektrisch verstärkt werden mussHudobné alebo klávesové nástroje, ktorých zvuk sa vydáva alebo sa musí zosilniť elektricky
Teile und Zubehör für MusikinstrumenteČasti, súčasti a príslušenstvo hudobných nástrojov
tragbare Musikinstrumente von Reisenden.“prenosné hudobné nástroje cestujúcich.“
Optische Instrumente, Uhrmacherwaren, MusikinstrumenteOptické prístroje, hodiny a hodinky, hudobné nástroje
in Artikel 569 Absatz 1a genannte tragbare Musikinstrumente.“prenosné hudobné nástroje uvedené v článku 569 ods. 1a.“
Wischer und andere Bürstenwaren zum Reinigen von Musikinstrumenten (Position 9603);kefy a štetce na čistenie hudobných nástrojov (položka 9603) alebo
Wischer und andere Bürstenwaren zum Reinigen von Musikinstrumenten (Position 9603);kefy na čistenie hudobných nástrojov (položka 9603) alebo
Waren des Abschnitts XVIII (z. B. Uhrengehäuse und Musikinstrumente sowie Teile davon);tovar triedy XVIII (napríklad kryty a skrine na hodiny a hudobné nástroje a ich časti);