"Musik" auf Slowakisch


Musikhudba


Beispieltexte mit "Musik"

Nutzung von Internet-Speicherplatz, um Musik zu speichern oder gemeinsam zu nutzen;využívanie pamäťovej kapacity na internete na ukladanie alebo zdieľanie hudby,
Beihilferegelungen für Tätigkeiten in Verbindung mit Theater, Tanz und Musik [18];schémy pomoci pre divadelné, tanečné a hudobné činnosti [18];
Internet-Kenntnisse: Nutzung des Peer-to-Peer-Filesharing für den Austausch von Filmen, Musik usw.,zručnosti pri práci s internetom na používanie spoločných súborov na výmenu filmov, hudby atď.,

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Musikinstrumenthudobný nástroj
MUSIKINSTRUMENTE; TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE INSTRUMENTEHUDOBNÉ NÁSTROJE; ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO NÁSTROJOV
Musikinstrumente, bei denen der Ton elektrisch erzeugt wird oder elektrisch verstärkt werden mussHudobné alebo klávesové nástroje, ktorých zvuk sa vydáva alebo sa musí zosilniť elektricky
Teile und Zubehör für MusikinstrumenteČasti, súčasti a príslušenstvo hudobných nástrojov
tragbare Musikinstrumente von Reisenden.“prenosné hudobné nástroje cestujúcich.“
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Optische Instrumente, Uhrmacherwaren, MusikinstrumenteOptické prístroje, hodiny a hodinky, hudobné nástroje
in Artikel 569 Absatz 1a genannte tragbare Musikinstrumente.“prenosné hudobné nástroje uvedené v článku 569 ods. 1a.“
Ausnahme für Online-Rechte an Musikwerken für Hörfunk- und FernsehprogrammeVýnimky týkajúce sa online hudobných práv požadovaných pre rozhlasové a televízne programy
Wischer und andere Bürstenwaren zum Reinigen von Musikinstrumenten (Position 9603);kefy a štetce na čistenie hudobných nástrojov (položka 9603) alebo
Plattenspieler, Schallplatten-Musikautomaten, Kassetten-Tonbandabspielgeräte und andere TonwiedergabegeräteGramofóny, gramofónové šasi, kazetové prehrávače a ostatné zvukové reprodukčné prístroje