"Militärgerichtsbarkeit" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Militärgerichtsbarkeitvojenský súd

Beispieltexte mit "Militärgerichtsbarkeit"

Reibungslose Übertragung der Militärgerichtsbarkeit auf die zivilen Gerichte im Einklang mit der Verfassungscharta.Zabezpečiť plynulý prevod právomocí vojenského súdnictva na civilné súdy v súlade s ústavnou chartou.