"Milchkuh" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Milchkuhdojná krava

Beispieltexte mit "Milchkuh"

Die effektiv genutzte Weidefläche in den Betrieben muss mindestens einen Hektar je Milchkuh betragen.V poľnohospodárskom podniku musí mať skutočne využívaná trávnatá plocha rozlohu najmenej 1 hektár na jednu dojnicu.
In der Weidesaison stehen den milchgebenden Kühen mindestens 20 Ar Weideland pro Milchkuh zur Verfügung.Počas pasienkovej sezóny potrebujú kravy určené na produkciu minimálne 20 árov lúky na dojnicu.
Außerhalb der Weidezeit beträgt die durchschnittliche Heumenge für die Milchkuhherde mindestens 3 kg Trockenmasse pro Milchkuh und Tag.V období mimo pasenia seno predstavuje priemerne aspoň 3 kg sušiny na každú dojnicu na deň na celé stádo dojníc.