"Milcherzeugnis" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch

Milcherzeugnismliečny výrobok

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Milcherzeugnisse von Kamelen der Art Camelus dromedarius sind zugelassen.“Povolené sú mliečne výrobky z mlieka tiav druhu Camelus dromedarius.“
Milch und Milcherzeugnisse, Teil XVI;mlieko a mliečne výrobky, časť XVI;
den Sektor Milch und Milcherzeugnisse,sektor mlieka a mliečnych výrobkov;
für den Sektor Milch und Milcherzeugnisse:pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych výrobkov:
Anwendung der Zollkontingente auf MilcherzeugnisseImplementácia colných kvót na mliečne výrobky
Vertragsbeziehungen im Sektor Milch und MilcherzeugnisseZmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
Vertragsverhandlungen im Sektor Milch und MilcherzeugnisseZmluvné rokovania v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
Folgende Bezeichnungen sind ausschließlich Milcherzeugnissen vorbehalten:Výlučne pre mliečne výrobky sa vyhradzujú: