"Mexiko" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

MexikoMexiko

Beispieltexte mit "Mexiko"

Bicicletas Magistroni, Mexico City, MexikoBicicletas Magistroni, Mexico City, Mexiko,
Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Mexiko.Spojené štáty americké, Kanada, Mexiko.
Das Pferd hat das Hoheitsgebiet von Mexiko am … (Datum angeben) erreicht.Kôň vstúpil na územie Mexika dňa … (uveďte dátum).

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Caiman crocodilus aus El Salvador, Guatemala und Mexiko;Caiman crocodilus zo Salvádoru, Guatemaly a Mexika;
Vorführungen des Théâtre équestre Zingaro im Stadtgebiet von Mexiko-Stadt, Mexiko, im Jahr 2014Vystúpenia Théâtre équestre Zingaro v metropolitnej oblasti Mexika (Ciudad de México) v Mexiku v roku 2014