"Metall" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Metallkovy

Beispieltexte mit "Metall"

Massengutbehälter, mittelgroß, MetallStredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, kovový (kov iný ako oceľ)
Metall mit einem Zinkgehalt von 97,5 GHT oder mehr.Kov obsahujúci v hmotnosti najmenej 97,5 % zinku.
Metall mit einem Kupfergehalt von 99,85 GHT oder mehr oderkov obsahujúci v hmotnosti najmenej 99,85 % medi alebo
Metall mit einem Nickel- und Cobaltgehalt von insgesamt 99 GHT oder mehr, sofernKov obsahujúci v hmotnosti najmenej 99 % niklu a kobaltu za predpokladu, že:
Herstellung von Ausbauelementen aus MetallVýroba kovových dverí a okien
Sitzmöbel, vorwiegend mit Gestell aus MetallSedadlá s prevažne kovovou kostrou
Maschinen zum Scheren, Stanzen und Ausklinken von MetallStroje na strihanie, dierovanie a prebíjanie alebo narezávanie, nastrihovanie alebo vrúbkovanie kovov
Biege-, Abkant- und Richtmaschinen zum Bearbeiten von MetallStroje na ohýbanie, drážkovanie a prekladanie a vyrovnávanie kovov
Herstellung von Sammelbehältern, Tanks und ähnliche Behälter aus MetallVýroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
Medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Hohlnadeln aus MetallKovové rúrkové ihly na lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske účely
Poliermittel für Karosserien und ähnliche Autopflegemittel, ausgenommen Poliermittel für MetallLeštidlá a podobné prípravky na karosérie, iné ako na kovy
Metallgarne oder mit Metall umsponnene GarneMetalizovaná priadza alebo metalizovaná opradená priadza
Schläuche aus Kautschuk, mit Metall verstärktKaučukové hadice vystužené kovom
die Abschaffung der Einfuhrsteuer auf Metall in Höhe von 5 %.zrušenie 5 % dovozného cla na kov.
Schmirgelpapier mit Metall oder Siliziumkarbid darf nicht verwendet werden.Nemá sa použiť kovový/karborundový brúsny papier.
wird ein Cermet der Position 8113 als ein einheitliches unedles Metall angesehen.cermet zatriedený do položky 8113 sa považuje za jediný základný kov.
Feuerveredeltes Blech und Band, mit Metall beschichtet, mit einer Breite ≥ 600 mmPlechy a pásy pokovované ponorom, so šírkou ≥ 600 mm
Installation von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) sowie an Rohrleitungsnetzen aus Metall in IndustrieanlagenInštalácia parných generátorov (s výnimkou teplovodných kotlov ústredného kúrenia) vrátane inštalácie kovových potrubných systémov v priemyselných podnikoch

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Elektrometallurgieelektrometalurgia
Metallbaumetalurgický závod
Eisenmetallželezný kov
Schwermetallťažký kov
Edelmetallvzácny kov
metallisches Erzrudy železných kovov
Blech-/ MetallverarbeitungSpracovanie plechu/ kovu
Metalldampf-"Laser" wie folgt:"Lasery" s kovovými parami:
Metallbearbeitungsöle, Formöle, KorrosionsschutzölePrípravky používané pri obrábaní kovov, oleje na uvoľňovanie odliatkov z foriem, antikorózne oleje
Edelmetalle (außer Gold)Drahé kovy (okrem zlata)
Alkali- und ErdalkalimetalleAlkalické kovy a kovy alkalických zemín
Umweltvergiftung durch Metalleznečistenie kovmi
Chelatbildung für MetallionenChelatačná aktivita na kovové ióny
EDELMETALLE UND EDELMETALLPLATTIERUNGENDRAHÉ KOVY A KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI
Metallischer Überzug durch WarmspritzenPokovovanie žiarovým striekaním
Metalle wie folgt und Mischungen daraus:kovy a ich zmesi:
Metallurgische Erzeugnisse aus StahlpulverMetalurgické výrobky z oceľového prášku
Metallerzeugnisse und Maschinenbau INSGESAMTVýroba kovových výrobkov a strojov SPOLU
metallorganische Kupplungsreagentien wie folgt:organokovové spojovacie látky:
Metalloplastische Dichtungen; mechanische DichtungenTesnenia z kovových fólií; mechanické upchávky
Metallerzeugung und Herstellung von MetallerzeugnissenVýroba a spracovanie kovov a kovových konštrukcií
Press-, Zieh- oder Stanzteile, aus Stahl oder NE-MetallOstatné tvarovanie kovov
Herstellung von Verpackungen und Verschlüssen aus Eisen, Stahl und NE-MetallVýroba obalov z ľahkých kovov
Werkzeugmaschinen zum Hobeln, Sägen, Trennen oder sonstigen Zerspanen von MetallObrábacie stroje na hobľovanie, pílenie, odrezávanie alebo stroje na iné odrezávanie kovov
Herstellung von Fässern, Trommeln, Dosen, Eimern und ähnlichen Behältern aus MetallVýroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
Reparatur und Instandhaltung von Tanks, Sammelbehältern und ähnlichen Behältern aus MetallOprava a údržba kovových cisterien, nádrží, kadí a iných nádob
Werkzeugmaschinen zum Entgraten, Schärfen, Schleifen oder zur sonstigen Endbearbeitung von MetallObrábacie stroje na odstraňovanie ostrín, ostrenie, brúsenie alebo na inú konečnú úpravu kovov
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Tanks, Sammelbehältern und ähnlichen Behältern aus MetallOprava a údržba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
Edelmetallerze und ihre KonzentrateRudy drahých kovov a koncentráty
Gesamtbeschichtung mit Edelmetall: …Celková vrstva drahých kovov: …
Gestanzte Metallrahmen, mit AnschlüssenKovová lisovaná kostra s prípojkami
einer metallisierten Aluminiumschicht undvrstvu metalizového hliníka, a
Edelmetallgehalt (identisch oder größer)obsah drahých kovov (identický alebo vyšší);
Gewindebohrwerkzeuge für die MetallbearbeitungNástroje na rezanie vnútorných závitov na obrábanie kovov
Andere Veredlungsleistungen an MetalloberflächenOstatné povrchové úpravy kovov