"Menschenrechte" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Menschenrechteľudské práva

Beispieltexte mit "Menschenrechte"

Menschenrechte und MinderheitenschutzĽudské práva a ochrana menšín
Charta der Menschenrechtecharta ľudských práv
Menschenrechte sowie humanitäres Recht, einschließlich der Rechte des Kindes und der Rechte indigener Völker;ľudské práva a humanitárne právo vrátane práv detí a práv domorodých obyvateľov;
Hoher Kommissar für Menschenrechtevysoký komisár pre ľudské práva
Europäischer Gerichtshof für MenschenrechteEurópsky súd pre ľudské práva
Interamerikanischer Gerichtshof für MenschenrechteInteramerický súd pre ľudské práva
Unterausschuss für Menschenrechte und DemokratiePodvýbor pre ľudské práva a demokraciu
Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der VölkerAfrická charta práv človeka a ľudí
Rolle Europas als globaler Akteur, insbesondere in Bezug auf Menschenrechte und globales Recht;úlohu Európy ako svetového aktéra, a to najmä pokiaľ ide o ľudské práva a globálnu spravodlivosť;
Schulungsmaßnahmen für Menschenrechtsverfechter auf dem Gebiet der Technologien und der Menschenrechte finanziert werden sollen;financovať odborné vzdelávanie pre obhajcov ľudských práv o technológiách a ľudských právach,
Sein Vorgehen stellte eine unmittelbare Verletzung der internationalen Verpflichtungen von Belarus im Bereich der Menschenrechte dar.Jeho konanie bolo priamym porušením medzinárodných záväzkov Bieloruska v oblasti ľudských práv.
Er forderte die sofortige Einstellung der Gewalt und die uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in der Ukraine.Vyzvala na okamžité ukončenie násilia na Ukrajine a na úplné dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd.
Das Vorgehen Lutows stellte eine unmittelbare Verletzung der internationalen Verpflichtungen von Belarus im Bereich der Menschenrechte dar.Lutavovo konanie bolo priamym porušením medzinárodných záväzkov Bieloruska v oblasti ľudských práv.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Menschenrechte, Demokratie, verantwortungsvolle Staatsführung, Konfliktverhütung und Aufbau der Kapazitäten der Zivilgesellschaft;ľudské práva, demokraciu, dobrú vládu, predchádzanie konfliktom a budovanie občianskej spoločnosti;
Förderung der Achtung von Menschenrechten wie der Freiheit der Medien und der Meinungsfreiheit;podpory dodržiavania ľudských práv, akými sú sloboda médií a sloboda prejavu,
institutionellen Unterstützung und Festigung von verantwortungsvoller Regierungsführung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten;prispieť k inštitucionálnej podpore dobrej správy vecí verejných a podporiť upevňovanie demokracie, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv,
Die Europäische Union ist weiterhin tief besorgt über die anhaltende Einschränkung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten in Belarus.EÚ je naďalej vážne znepokojená pokračujúcim úpadkom demokracie, právneho štátu a ľudských práv v Bielorusku.