"Menschenrechte" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Menschenrechteľudské práva

Beispieltexte mit "Menschenrechte"

Menschenrechte und MinderheitenschutzĽudské práva a ochrana menšín
Charta der Menschenrechtecharta ľudských práv
Menschenrechte sowie humanitäres Recht, einschließlich der Rechte des Kindes und der Rechte indigener Völker;ľudské práva a humanitárne právo vrátane práv detí a práv domorodých obyvateľov;
Hoher Kommissar für Menschenrechtevysoký komisár pre ľudské práva
Europäischer Gerichtshof für MenschenrechteEurópsky súd pre ľudské práva
Interamerikanischer Gerichtshof für MenschenrechteInteramerický súd pre ľudské práva
Unterausschuss für Menschenrechte und DemokratiePodvýbor pre ľudské práva a demokraciu
Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der VölkerAfrická charta práv človeka a ľudí
Menschenrechte und globales Recht;úlohu Európy ako svetového aktéra, a to najmä pokiaľ ide o ľudské práva a globálnu spravodlivosť;
Menschenrechte finanziert werden sollen;financovať odborné vzdelávanie pre obhajcov ľudských práv o technológiách a ľudských právach,
Menschenrechte dar.Jeho konanie bolo priamym porušením medzinárodných záväzkov Bieloruska v oblasti ľudských práv.
Menschenrechte und Grundfreiheiten in der Ukraine.Vyzvala na okamžité ukončenie násilia na Ukrajine a na úplné dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd.
Menschenrechte dar.Lutavovo konanie bolo priamym porušením medzinárodných záväzkov Bieloruska v oblasti ľudských práv.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Menschenrechte, Demokratie, verantwortungsvolle Staatsführung, Konfliktverhütung und Aufbau der Kapazitäten der Zivilgesellschaft;ľudské práva, demokraciu, dobrú vládu, predchádzanie konfliktom a budovanie občianskej spoločnosti;
Menschenrechten wie der Freiheit der Medien und der Meinungsfreiheit;podpory dodržiavania ľudských práv, akými sú sloboda médií a sloboda prejavu,
Menschenrechten;prispieť k inštitucionálnej podpore dobrej správy vecí verejných a podporiť upevňovanie demokracie, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv,
Menschenrechten in Belarus.EÚ je naďalej vážne znepokojená pokračujúcim úpadkom demokracie, právneho štátu a ľudských práv v Bielorusku.