"Meerespolitik" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Meerespolitiknámorná prepravná politika

Beispieltexte mit "Meerespolitik"

MeerespolitikOpatrenia týkajúce sa integrovanej námornej politiky financované v rámci spoločného hospodárenia