"Luftkissenfahrzeug" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Luftkissenfahrzeugvznášadlo

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Luftkissenfahrzeuge sind wie die Fahrzeuge einzureihen, denen sie am ähnlichsten sind, und zwar:Vozidlá na vzduchovom vankúši sa majú zatriediť do tejto triedy medzi vozidlá, ktorým sa najviac podobajú: