"Lebensmittelfarbstoff" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Lebensmittelfarbstoffpotravinárske farbivo

Beispieltexte mit "Lebensmittelfarbstoff"

künstlicher Lebensmittelfarbstoffumelé potravinárske farbivo
natürlicher Lebensmittelfarbstoffprírodné potravinárske farbivo

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Bisher sind 30 Lebensmittelfarbstoffe bewertet worden.Výsledkom je, že 30 potravinárskych farbív je už prehodnotených.
Da diese Erzeugnisse optisch nicht ansprechend sind, ist die Verwendung bestimmter Lebensmittelfarbstoffe erforderlich.Keďže tieto výrobky nevyzerajú atraktívne, je potrebné použiť určité potravinárske farbivá.
In Gruppe III: Lebensmittelfarbstoffe mit kombinierter Höchstmengenbeschränkung, erhält der Eintrag für den Lebensmittelzusatzstoff E 151 folgende Fassung:v skupine III: V sekcii „Potravinové farbivá s kombinovaným maximálnym limitom“ sa položka týkajúca sa prídavnej látky v potravinách E 151 nahrádza takto:
Butter enthält keine Zusätze von Emulgatoren, kann aber Natriumchlorid, Lebensmittelfarbstoffe, Salze aus der Neutralisierung und unschädliche Milchsäurebakterien enthalten;Maslo neobsahuje pridané emulgátory, ale môže obsahovať chlorid sodný, potravinárske farbivá, neutralizačné soli a kultúry neškodných baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu;