"Kunst" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Kunstumenie

Beispieltexte mit "Kunst"

visuelle Kunstvizuálne umenie

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

KunststofftechnikTechnika plastov
Kunsterziehungumelecké vzdelávanie
Kunststoffindustriepriemysel plastických látok
Kunststoffplasty
Kunstwerkumelecké dielo
Düngerstreuer für KunstdüngerRozmetače minerálnych alebo chemických hnojív na prípravu pôdy
Massengutbehälter, mittelgroß, KunststofffolieStredne veľký kontajner na voľne ložený tekutý náklad, kovový
Kunst, Unterhaltung, Kreativwirtschaft und ErholungUmenie, zábava, kreatívny priemysel a rekreácia
Kunststoffe, die bromierte Flammschutzmittel enthalten,plasty obsahujúce brómované samozhasínacie prísady,
Kunstflüge dürfen nur durchgeführt werden im Einklang mitAkrobatické lety sa vykonávajú len v súlade s:
Kunstdärme; Rohre und Schläuche, nicht biegsam, aus KunststoffenUmelé črevá z tvrdených bielkovín alebo z celulózových materiálov; rúry, rúrky a hadice, neohybné, z plastov
Kunstdärme aus gehärteten Eiweißstoffen oder aus CellulosekunststoffenUmelé črevá (črievka párkov a salám) z tvrdených bielkovín alebo z celulózových materiálov
Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungsdienstleistungen (Teil R); Sonstige Dienstleistungen (Teil S)Umelecké, zábavné a rekreačné služby (oddiel R); ostatné služby (oddiel S)
Kunststoffabfälle aus nichthalogenierten Polymeren und Copolymeren, außer Polyurethanen (FCKW-frei)Plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov, okrem polyuretánu (neobsahujúceho CFC)
auch aus Kautschuk oder Kunststoffvrátane krytiny z kaučuku alebo z umelej hmoty,
Andere Zulieferteile aus KunststoffPriemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov z plastov
Bekleidung aus Leder oder KunstlederOdevy z kože alebo z kompozitnej kože
bei der Beschaffung eines Kunstwerks,požiadavka je na umelecké dielo,
Herstellung von sonstigen KunststoffwarenVýroba ostatných plastových výrobkov
Massengutbehälter, mittelgroß, starrer KunststoffStredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, textilný, s potiahnutou vnútornou časťou
Ionenaustauschermembranen aus fluorierten KunststoffenIónomeničové membrány z fluórovaných plastových materiálov


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System