"Kraftfahrzeug" auf Slowakisch


Kraftfahrzeugmotorové vozidlo


Beispieltexte mit "Kraftfahrzeug"

Kraftfahrzeug für SchwerlasttransporteMotorové vozidlo na prepravu nadrozmerných nákladov
Kraftfahrzeug der Klasse M, das zur Beförderung Kranker oder Verletzter ausgerüstet ist.“Vozidlo kategórie M určené na prepravu chorých alebo ranených osôb, ktoré je na tento účel špeciálne vybavené.“
der Dienstleistungserbringer ist vollständig oder teilweise zum Abzug der MwSt. auf das betreffende Kraftfahrzeug berechtigt;dodávateľ má právo odpočítať, celkom alebo čiastočne, daň z pridanej hodnoty vzťahujúcu sa na motorové vozidlo;

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Kraftfahrzeugindustrieautomobilový priemysel
Kraftfahrzeugbestandpark vozidiel
Kraftfahrzeugversicherungpoistenie motorových vozidiel
Kraftfahrzeugsteuerdaň z vozidiel
Kraftfahrzeugscheinwerfer mit Gasentladungs-LichtquellenSvetlomety motorových vozidiel vybavené svetelnými zdrojmi s plynovými výbojkami
Aufwendungen für KraftfahrzeugeVýdavky na osobné motorové vozidlá
Verbindungseinrichtungen von Kraftfahrzeugen.spojovacích zariadení v prípade motorových vozidiel.
Kraftfahrzeuge für den Transport von WarenMotorové vozidlá na nákladnú dopravu
Kraftfahrzeuge zur Beförderung gefährlicher GüterVozidlá určené na prepravu nebezpečného tovaru
Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr PersonenMotorové vozidlá na prepravu ≥ 10 osôb
Kraftfahrzeuge, Fahrräder, Luft- und Raumfahrzeuge und WasserfahrzeugeMotorové vozidlá, bicykle, lietadlá a kozmické lode, lode a člny
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr Personen, einschließlich FahrerMotorové vozidlá na dopravu desiatich alebo viacerých osôb, vrátane vodiča
Kraftfahrzeugscheinwerfer für asymmetrisches Abblendlicht und/oder Fernlicht, die mit Glühlampen und/oder LED-Modulen ausgerüstet sindSvetlomety motorových vozidiel, ktoré vyžarujú asymetrické stretávacie alebo diaľkové svetlo alebo obidve svetlá a sú vybavené žiarovkami a/alebo modulmi LED
Kraftfahrzeuge mit einem Benzinmotor müssen mit einer Anlage zur Begrenzung der Verdunstungsemissionen (z.B. Aktivkohlebehälter) ausgerüstet sein.Pri motoroch s benzínovým pohonom sa vyžaduje systém regulácie emisií z odparovania (napr. nádoba s aktívnym uhlím).
von Kraftfahrzeugen der Position 8705vozidiel na osobitné účely položky 8705
Zulässig bei anderen Kraftfahrzeugen.Nepovinné na ostatných motorových vozidlách.
Vorgeschrieben bei allen Kraftfahrzeugen.Povinná na všetkých motorových vozidlách.
Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge, mit MotorPodvozky (chassis) motorových vozidiel s motorom
Teile von Kraftfahrzeugen und LuftfahrzeugenNáhradné diely motorových vozidiel a lietadiel
Personenbeförderung mit Kraftfahrzeugen, MpkmAutomobilová preprava osôb, Mpkm
Fabrik- oder Handelsmarke des Kraftfahrzeugs …Obchodný názov alebo značka vozidla s motorickým pohonom …