"Kongo" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

KongoKongo

Beispieltexte mit "Kongo"

die Demokratische Republik KongoKonžská demokratická republika
Côte d’Ivoire, Guinea, Kamerun, KongoKamerun, Pobrežie Slonoviny, Kongo, Guinea
Luftfahrtunternehmen aus der Demokratischen Republik KongoLeteckí dopravcovia z Konžskej demokratickej republiky
zur Änderung des Beschlusses 2010/788/GASP über restriktive Maßnahmen gegen die Demokratische Republik Kongoktorým sa mení rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike
Pilotprojekt — Verbesserte Gesundheitsfürsorge für Opfer sexueller Gewalt in der Demokratischen Republik KongoPilotný projekt – Lepšia zdravotná starostlivosť pre obete sexuálneho násilia v Konžskej demokratickej republike (KDR)
Demokratische Republik Kongo (Kinshasa)Konžská demokratická republika (Kinshasa)
Die Änderung betrifft die Streichung der Republik Kongo von der Liste.Aktualizácia sa týka vyňatia Konžskej republiky zo zoznamu.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Côte d’Ivoire, Guinea, Demokratische Republik Kongo, Mali, TogoKonžská demokratická republika, Pobrežie Slonoviny, Guinea, Mali, Togo
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden der Republik Kongo, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlichVšetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Konžskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane