"Kernreaktor" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Kernreaktorjadrový reaktor

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Kernreaktoren, außer IsotopentrennernJadrové reaktory okrem separátorov izotopov
KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERÄTE; TEILE DAVONJADROVÉ REAKTORY, KOTLY, STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI
Kernreaktoren; nicht bestrahlte Brennstoffelemente für Kernreaktoren; Maschinen und Apparate für die IsotopentrennungJadrové reaktory; nevyhorené palivové články (kazety) do jadrových reaktorov; stroje, prístroje a zariadenia na separáciu izotopov
Teile für Kernreaktoren, außer IsotopentrennernČasti a súčasti jadrových reaktorov okrem separátorov izotopov
Ist an der Entwicklung von Kernreaktoren beteiligt.Zúčastňuje sa na výstavbe jadrových reaktorov.
Simulatoren, besonders konstruiert für militärische ‚Kernreaktoren‘,Simulačné zariadenia špeciálne navrhnuté pre vojenské ‚jadrové reaktory‘.
Nicht bestrahlte, sechseckige Brennstoffelemente, zur Verwendung in Kernreaktoren [1]Nevyhorené hexagonálne palivové články do jadrových reaktorov [1]
verbrauchte (bestrahlte) Brennstoffelemente (Stäbe, Kartuschen) von Kernreaktoren (Euratom)Vyhorené (vyžiarené) palivové články (kazety) jadrových reaktorov (Euratom)
Kühlmittelpumpen, besonders konstruiert oder hergerichtet für den Kreislauf des Primärkühlmittels von "Kernreaktoren";Čerpadlá pre chladiace médium zvlášť navrhnuté alebo upravené na cirkuláciu primárneho chladiaceho média "nukleárnych reaktorov";
Kühlmittelpumpen, besonders konstruiert oder hergerichtet für den Kreislauf des Primärkühlmittels von ‚Kernreaktoren‘;g. čerpadlá pre chladiace médium osobitne navrhnuté alebo upravené na cirkuláciu primárneho chladiaceho média „jadrových reaktorov“;