"Kartell" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch

Kartellkartel

Beispieltexte mit "Kartell"

verbotenes Kartellprotizákonná dohoda
internationales Kartellmedzinárodný kartel
Erstens bestand das Kartell nur bis längstens 2007.Po prvé, uvedený kartel prestal fungovať najneskôr v roku 2007.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Kartellanmeldungoznámenie o obmedzujúcom postupe
Kartellabspracheobmedzujúci obchodný postup
Kartellgesetzgebungkontrola obmedzujúcich postupov
Kartellgenehmigungschválenie obmedzujúceho postupu
Entscheidung Nr. S178/2011/KS-16953/2011/840/RP der tschechischen Kartellbehörde.Rozhodnutie Úradu na ochranu hospodárskej súťaže č. S178/2011/KS-16953/2011/840/RP.
Der Kommission liegt allerdings keine Kartellklage gegen die betroffenen Unternehmen vor.Z tohto hľadiska Komisia nie je informovaná o žiadnom antitrustovom konaní v prípade dotknutých spoločností.
Bislang hat die Kommission diesbezüglich keine kartellrechtliche Untersuchung eingeleitet.Komisia však doteraz nezačala nijaký postup skúmania o truste.
Der Bezugszeitraum und das EU-Japan-Kartell überschneiden sich von Januar 1992 bis zum 31. Dezember 1995.Skúmané obdobie sa časovo prekrýva od januára 1992 do 31. decembra 1995.
Stärkung der für das Kartellrecht und die staatlichen Beihilfen zuständigen Behörde und Erbringung einer glaubhaften Durchsetzungsbilanz.Posilniť právomoci orgánu v protimonopolnej oblasti a oblasti štátnej pomoci a dosiahnuť spoľahlivú mieru vykonateľnosti práva.
Zum anderen leiteten die deutschen Behörden im Februar 2011 eine Kartelluntersuchung gegen einige deutsche Hersteller von Tischartikeln ein.Na druhej strane vo februári 2011 začali nemecké orgány prešetrovanie kartelových dohôd týkajúce sa niektorých nemeckých výrobcov stolového riadu.