"Kaninchen" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Kaninchenkrálik

Beispieltexte mit "Kaninchen"

von Wild oder KaninchenZo zveriny alebo králikov
Der Europäischen Arzneimittel-Agentur liegt ein Antrag auf Erweiterung des bestehenden Eintrags zu Diclazuril auf Kaninchen vor.Európskej agentúre pre lieky bola predložená žiadosť o rozšírenie existujúceho zápisu týkajúceho sa diklazurilu o králiky.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Kaninchenfleischkráličie mäso
Kaninchen, weibliche ZuchttiereKráliky, chovné samice
Hauskaninchen und ZuchtleporidenDomáci králik a zajacovité z farmových chovov
Kaninchenhaare (ausgenommen Angorakaninchenhaare), Hasenhaare, Biber-, Nutria- und BisamrattenhaareZ králika (iného ako angorského králika), zajaca, bobra, nutrie alebo ondatry
Wildleporiden (Hasen und Kaninchen)Voľne žijúce zajacovité (králiky a zajace)
Sonstige Nutztiere (Kaninchen, Känguru)iné hospodárske zvieratá
Wiederkäuer, Kaninchen, Schweine Frisches Fleisch, ausgenommen Innereienprežúvavce, králiky, ošípané, čerstvé mäso, okrem vnútorností
Alle Tierarten ausgenommen Rinder, Schafe, Schweine, Geflügel, Kaninchen, Pferde, Ziegenvšetky druhy okrem hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných, hydiny, králikov, koní a kôz
Gegerbte oder zugerichtete Pelzfelle, auch zusammengesetzt (ohne von Kaninchen, Hasen und Lämmer)Vyčinené alebo upravené kožušiny alebo kožky (s výnimkou králikov, zajacov alebo jahniat)
Gegerbte oder zugerichtete ganze Pelzfelle, nicht zusammengesetzt, von Kaninchen, Hasen und LämmernVyčinené alebo upravené celé kožušiny, nespájané, z králikov, zajacov alebo jahniat