"Kaffee" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Kaffeekáva

Beispieltexte mit "Kaffee"

Zubereitungen auf der Grundlage von KaffeePrípravky na základe kávy
Zubereitungen auf der Grundlage von Auszügen, Essenzen und Konzentraten aus KaffeePrípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov kávy
Zubereitungen auf der Grundlage von Auszügen, Essenzen und Konzentraten oder auf der Grundlage von KaffeePrípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe kávy:
Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-ErsatzSpracovanie čaju a kávy
Dampffiltriermaschinen und andere Maschinen zum Zubereiten von Kaffee oder anderen heißen GetränkenPerkolátory a ostatné zariadenia na výrobu kávy alebo ostatných teplých nápojov
Auszüge, Essenzen und Konzentrate mit einem Gehalt an aus Kaffee stammender Trockenmasse von 95 GHT oder mehrVýťažky, esencie a koncentráty s obsahom kávovej sušiny v hmotnosti 95 % alebo väčším
Dampffiltriermaschinen und andere Maschinen zum Zubereiten von Kaffee oder anderen heißen Getränken, nicht für HaushaltePerkolátory a ostatné zariadenia na výrobu kávy alebo ostatných teplých nápojov, iné než pre domácnosť

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen;kávové plevy a šupky;
Kaffeemittel mit beliebigem Kaffeegehaltnáhradky kávy obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere
Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert;Káva, tiež pražená alebo dekofeínovaná;
Kaffee-, Tee- und Mate-Auszüge (Position 2101);výťažky z kávy, čaju alebo maté (položka 2101);
TEE, KAFFEE, KRÄUTERTEES UND KAKAOČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO
Elektrische Kaffeemaschinen und Teemaschinen für den Haushalt (einschließlich Perkolatoren)Domáce elektrické kávovary alebo čajovary (vrátane perkolátorov)
Geröstete Zichorie und andere Kaffeemittel (einschließlich Extrakte, Essenzen und Konzentrate)Pražená čakanka a iné pražené náhradky kávy, a výťažky, esencie a koncentráty z nich
Mühlen, Kaffeemaschinen und Geräte zum Öffnen und Verschließen von Behältnissen und VerpackungenMlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus gerösteten Zichorien oder aus anderen gerösteten KaffeemittelnVýťažky, esencie a koncentráty z praženej čakanky a z ostatných pražených náhradiek kávy
geröstete Zichorien und andere geröstete Kaffeemittel:–– Auszüge, Essenzen und Konzentrate hieraus:Pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky:–– ky, esencie a koncentráty z nich:
aus gerösteten Zichorien––– ate aus gerösteten Zichorien oder aus anderen gerösteten Kaffeemitteln:Z praženej čakanky––– ntráty z praženej čakanky a z ostatných pražených kávových náhradiek: