"Jagd" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch

Jagdlov

Beispieltexte mit "Jagd"

vom Jäger durch Jagd rechtmäßig für seinen persönlichen Gebrauch gewonnen wurde;poľovník ju získal zákonným spôsobom na osobnú potrebu;
Angelruten und anderes Angelgerät; Ausrüstungsgegenstände für Jagd oder Sportfischerei, a. n. g.Rybárske prúty, ostatné rybárske potreby na udice; lovecké alebo rybárske potreby i. n.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Jagdgesetzgebungpredpisy pre lov
Zucht- und Jagdfederwildfarmársky chované vtáctvo
Fleischerzeugnisse aus JagdwildMäsové výrobky z divej lovnej zveri
Fleischzubereitungen aus JagdwildfleischMäsové prípravky z divej lovnej zveri
Von Geflügel, Zucht- und JagdfederwildZ hydiny, z farmársky chovaného a divého vtáctva
Zucht- und Jagdwild (Schweine, Hirsche)farmársky chovaná a divá lovná zver (ošípané, jelene)
Canis lupus (Jagdtrophäen) aus der Mongolei und Tadschikistan;Canis lupus (poľovnícke trofeje) z Mongolska a Tadžikistanu;
andere Jagd- und Sportgewehre mit mindestens einem glatten LaufOstatné brokovnice, športové, lovecké alebo na streľbu na terč, vrátane kombinácie brokovnica – guľovnica
frisches Fleisch von Geflügel, Laufvögeln, Zucht- und Jagdfederwild undčerstvého hydinového mäsa, mäsa z vtákov radu bežce, zveriny z pernatej zveri z farmových chovov a z voľne žijúcej pernatej zveri a
Fünfeckiger Stempel (Jagdwild) Lufttransport oder enthäutet und ausgeweidetpäťuholníková pečiatka pre divú lovnú zver alebo stiahnutú z kože a vypitvanú
ij) Jagdschrot (Position 9306) und andere Waren des Abschnitts XIX (Waffen und Munition);ij) olovené broky pripravené ako strelivo (položka 9306) ani ostatné predmety triedy XIX (zbrane a strelivo);