"Instandhaltung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Instandhaltungúdržba

Beispieltexte mit "Instandhaltung"

Instandhaltung und Wartungdohľad a údržba
Inbetriebnahme und Instandhaltunguvedenie do prevádzky a údržba
Instandhaltung der Gebäude, Maschinen, Geräte, Hecken, Gräben usw.;údržba budov, strojov, zariadení, plotov, priekop atď.,
Gesamtumsatz Betrieb und InstandhaltungCelkový obrat prevádzky a údržby
Kapitalzuweisung für Betrieb und InstandhaltungKapitál vyčlenený na prevádzku a údržbu
Mesta AS: Erlöse, Kosten und Rendite für die Übergangsaufträge in den Bereichen Betrieb und Instandhaltungvratnosti za prechodné zákazky na prevádzku a údržbu
geringere Kosten für die Instandhaltung der AnlagenZníženie nákladov na údržbu majetku
Handel, Instandhaltung und Reparatur von KraftfahrzeugenVeľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
Reparatur und Instandhaltung von Luft- und RaumfahrzeugenOprava a údržba lietadiel a kozmických lodí
Reparatur und Instandhaltung von Bau- und BergbaumaschinenOprava a údržba strojov a zariadení na hlbinnú a povrchovú ťažbu a stavebníctvo
Reparatur und Instandhaltung von Förder- und HebevorrichtungenOpravy a údržba zdvíhacieho a manipulačného zariadenia
Reparatur- und Instandhaltung von landwirtschaftlichen ZugmaschinenÚdržba a oprava poľnohospodárskych traktorov
Reparatur und Instandhaltung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungenOprava a údržba elektrického rozvádzacieho a riadiaceho zariadenia

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen an Schiffen, Flugzeugen und sonstigen Fahrzeugen werden von dieser Position erfasst.Opravy a údržby lodí, lietadiel a iných dopravných prostriedkov sú zahrnuté v tejto položke.
Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen im Baugewerbe sind ebenfalls nicht erfasst, da sie zu den Bauleistungen gerechnet werden.Údržba a opravy stavebných prác sem nepatria, keďže sú zahrnuté do položky stavebníctvo.
Die Betriebs- und InstandhaltungsaufträgeZákazky na prevádzku a údržbu
Reinigungs-, Instandhaltungs- und Sicherheitskosten;výdavky na upratovacie služby, údržbu a bezpečnosť;
Verringerung der Betriebs- und InstandhaltungskostenZníženie prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu
Anteil Betriebs- und Instandhaltungsumsatz am GesamtumsatzPodiel obratu prevádzky a údržby na celkovom obrate
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an SchienenfahrzeugenOprava a údržba železničných lokomotív a vozového parku
durch einen entsprechend zugelassenen Instandhaltungsbetrieb.príslušnou organizáciou s povolením na údržbu.
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an anderen MetallerzeugnissenOprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov