"Innereien" auf Slowakisch


Innereienvnútornosti


Beispieltexte mit "Innereien"

Innereien nicht zulässig (ausgenommen Rinderzwerchfelle und -kaumuskeln).Nie sú povolené žiadne droby (okrem hovädzej bránice a žuvacích svalov).
Wiederkäuer, Kaninchen, Schweine Frisches Fleisch, ausgenommen Innereienprežúvavce, králiky, ošípané, čerstvé mäso, okrem vnútorností
Garantie für gereifte zugerichtete Innereien im Sinne von Muster BOV (Ziffer 10.6).záruky týkajúce sa dozretých spracovaných drobkov tak, ako sú opísané vo vzore osvedčenia BOV (bod 10.6);