"Inlandsmarkt" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Inlandsmarktdomáci trh

Beispieltexte mit "Inlandsmarkt"

Referenzpreise der EU und der Schweiz auf dem InlandsmarktReferenčné ceny na domácom trhu v EÚ a vo Švajčiarsku
Die CIRR verzerren nicht die Wettbewerbsbedingungen auf dem Inlandsmarkt.sadzby CIRR by nemali narušiť podmienky domácej hospodárskej súťaže a
Inlandsmarkt.Na domácom trhu však aj naďalej predávala svoje predtým vyrobené výrobky.
Inlandsmarkt und in andere DrittländerPredaje vývozcov ČĽR na vnútornom trhu a na trhoch tretích krajín
Inlandsmarkt gegen lokale Währung verkaufen.subjekty, ktoré na domácom trhu predávajú primárne v miestnej mene.
Inlandsmarkt verkauft.Tento konkrétny druh sa okrem toho predával na domácom trhu v dostatočne reprezentatívnych množstvách.
Inlandsmarkt (verkaufssteuerpflichtig) verkauft oder einer anderen Verwendung zugeführt werden.Takýto dovezený tovar sa môže predávať na domácom trhu (podlieha dani z obratu) alebo sa použije iným spôsobom.
Inlandsmarkt rasant zu.Údaje o predajoch od čínskeho spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu poukazujú na rýchlo sa zvyšujúcu spotrebu na čínskom domácom trhu.